Terms and Conditions

Below you will find the Baballino Webshop Terms and Conditions. Please read it carefully before you start shopping.

I. Bevezető rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban mint „ÁSZF”) Vasvári Vivien EV. (székhelye: 5800 Mezőkovácsháza, Tanya 2814. ; a továbbiakban mint „Eladó” illetve „Szolgáltató”) és a vevő (a továbbiakban mint „Vevő” illetve „Felhasználó”) jogainak és kötelezettségeinek szabályozását tartalmazza az Eladó által működtetett webáruházon - a www.baballino.hu  internetoldalon - keresztül értékesített termékek adásvételével kapcsolatban és elválaszthatatlan részét képezi az adásvételi szerződésnek, illetve tartalmazza a www. baballino.hu weboldalon elérhető online szolgáltatás (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit. 

A www.baballino.hu weboldalon a Baballino bemutatja azokat a termékeket, amelyeket az oda ellátogató személy kiválaszthat. Az egyes termékekkel kapcsolatos tudnivalókat, ismertetőket a termék adatlapja tartalmazza. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében egyértelműen rögzítendő, hogy a weboldalon feltűntetett termékkínálat – beleértve az egyes termékek árát is – csupán tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja. 

II. Fogalmak 

Felhasználó/Vevő: 

Vevő alatt azt a természetes vagy jogi személyt értjük, aki elektronikus úton árut rendel a baballino.hu webáruházon keresztül. 

Csak azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a webáruház szólgáltatását, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, valamint megfelelően regisztráltak a www.baballino.hu weboldalon. 

Amennyiben a Szolgáltatást jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok veszik igénybe, úgy a vásárlás során a Megjegyzés rovatánál kell megjelölni azon adatokat, melyre a számla kiállítását kérik (cégnév, cím, adószám, postázási cím).  

Elektronikus megrendelés: az az elektronikus formában elküldött nyomtatvány, amely információt tartalmaz a Vevőről, a baballino.hu webáruház választékából megrendelt termék(ek) listájáról és ezen termék(ek) teljes vételáráról. Az elküldött megrendelés Adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlat. Az Adásvételi szerződés a Vevő és az Eladó között a megrendelésnek az Eladó által elküldött e-mailes visszaigazolásával jön létre. Az elektronikus megrendelés elküldésével a Vevő igazolja, hogy megismerte a jelen ÁSZF tartalmát. Az elektronikus megrendelés elküldésével a Vevő elfogadja az ÁSZF minden rendelkezését, annak a megrendelés elküldésének napján hatályos állapotában, valamint elfogadja a megrendelt árunak a baballino.hu-n feltüntetett hatályos árát, mint vételárat. 

Áru illetve termék: minden olyan termék értendő, amely a baballino.hu oldalon kerül bemutatásra. A termékek részletes leírása a baballino.hu-n megtalálható. 

Szolgáltató 

A www.baballino.hu oldalon működő webáruház használata közben és a webáruházban történő vásárlás során a szolgáltató: 

Vasvári Vivien EV.
Székhely és levelezési cím: 5800 Mezőkovácsháza, Tanya 2814.
Nyilvántartási száma: 501 081 03
Adószám: 813 792 03 042
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06 20 412 2500 (nyitvatartási napokon 10.00-től 17.00-ig)
E-mail: info@baballino.hu
Bankszámlaszám: HU32 1091 8001 0000 0084 0547 0015

Tárhely szolgáltató:

TotalStudio Kft. 

III. A Szolgáltatás elérhetősége 

Baballino a Szolgáltatást Magyarország területén nyújtja és megtesz minden tőle telhetőt a Szolgáltatás minőségének fenntartása és folyamatos javítása érdekében. Mindazonáltal: a Szolgáltatás műszaki szempontjait tekintve nem tudja garantálni a Felhasználó számára azt, hogy a Szolgáltatás százszázalékos mértékben, mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. Műszaki hiba esetén a Felhasználó bejelentheti a hibát a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben. Ekkor a Baballino mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszűntesse.  

Baballino fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók hozzáférését korlátozza a www.baballino.hu honlaphoz mindaddig, ameddig az szükséges a javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez vagy új rendszerelemek bevezetéséhez.  

Baballino igyekszik biztosítani a Szolgáltatás lehetséges maximális elérhetőségét és annak fokozatos kiterjesztését egyéb régiókra és városokra Magyarországon. A Felhasználó a weboldal látogatása során folyamatos tájékoztatást kap a Szolgáltatás aktuális elérhetőségéről. 

Megfelelő – e-mailen keresztül történő - tájékoztatást követően a Baballino bármikor jogosult a Szolgáltatás nyújtását – akár részlegesen is - beszüntetni azzal, hogy a már leadott megrendelésben szereplő termékek még kiszállításra kerülnek.  

IV. Felelősség 

Annak ellenére, hogy Baballino megtesz minden tőle elvárhatót a www.baballino.hu honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Felhasználó számára. A Baballino nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben a Baballino pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.  Baballino különösen nem felel az alábbiakért:  

  • harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmai, amelyekre a www.baballino.hu honlapon keresztül lehet ellátogatni, a www.baballino.hu honlapon szereplő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által a Szolgáltatás honlapján keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formája;
  • hozzájárulása vagy tudomása nélkül a Szolgáltatás honlapjára feltett tartalom, amennyiben Baballino számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza;
  • a www.baballino.hu honlap nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;
  • műszaki nehézségek, beleértve a www.baballino.hu honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat. 

A jelen pont rendelkezései nem érintik Baballino tájékoztatással kapcsolatos és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.  

V. Regisztráció, annak módosítása, felfüggesztése, törlése, a Baballino általi automatikus visszaigazolás 

5.1. A Felhasználó kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult a termékek kiválasztására és a bevásárló lista összeállítására. Felhasználó a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor köteles azonnal értesítést küldeni erről a változásról a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben, vagy a Szolgáltatás levelezési címére küldött levél útján. A Felhasználó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is. Nem a fentieknek megfelelő adatok megadásából, vagy az értesítés elmaradásából eredően a Szolgáltatás elmaradásáért, illetve esetleges kárért a Baballino nem vállal felelősséget. 

5.2.Baballino jogosult a Vevő regisztrációját (és ezzel együtt Felhasználói fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Vevő megszegte az ÁSZF-et. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak. 

5.3. A regisztráció során a Vevőnek létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Vevő köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Vevő teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni Baballino-t, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Vevő ezen feltételezése, Baballino jogosult a Vevő fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Vevőt arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A Baballino nem felelős a Vevővel szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Vevő a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Vevő, akár harmadik fél visszaélt.  

5.4. A vásárló még nem  törzsvásárló, a baballino.hu webáruház főoldalán található Belépés menüponton belül, az „regisztrálok” menüpontra kattintva megadhatja a regisztrációhoz szükséges adatokat. Az adatlap kitöltése után a Vevő automatikus e-mailt kap. Az ebben található linkre rákattintva aktiválható a regisztráció. Ezzel az aktiválással a Vevő vásárolni tud a baballino.hu webáruházban. A regisztráció során megadott adatokat az Eladó a hatályos törvényeknek megfelelően kezeli. A felhasználónév és a jelszó az „Adataim” menüpontra kattintva bármikor módosítható. 

5.5 Böngészés - A Baballino.hu webáruház termékei kategóriánként csoportosítva találhatók meg az oldalon. A kiválasztott termékek két módon tehetők a Kosárba:
1. A termékek böngészése során, ha az ár alatti sorban a kosár rajza zöld, a termékre rákattintva a termék a Kosárba kerül.
2. A termék egyedi oldalán a „Kosárba” gombra kattintva.
A Kosárba bejelentkezés nélkül is lehet gyűjteni a termékeket, a vásárláshoz viszont szükséges a belépés.
Az akcióban szereplő termékeket kizárólag magánszemélyek rendelhetik meg; az Eladó nem köteles kereskedelmi mennyiséget kiszolgálni és a termékekről áfás számlát kiállítani. Kereskedelmi mennyiség a háztartásban szokásos használati mennyiséget meghaladó mennyiség.  

5.6. A kosár megtekintése és megrendelés - A Vevő a terméket a baballino.hu webáruházon keresztül rendelheti meg. A Vevő a kosarában áttekintheti a kiválasztott termékeket, és a Tovább gombra kattintva folytathatja a vásárlást. A következő oldalon kérjük, hogy ellenőrizze a szállítási címet és a számlázási címet, amire az áfás számlát írhatjuk, valamint adjon meg egy telefonszámot, amin szükség esetén elérhetjük! Kérjük, hogy olvassa el a szállítási feltételeket!  A megrendelés érvényességének feltétele a megrendelőlap minden kötelező adatának kitöltése. Adatbeviteli hibák javítása: Vevő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. 

5.7. Az adásvételi szerződés az Eladó és a Vevő között a megrendelésnek az Eladó által e-mail-ben küldött megerősítés (visszaigazolás) alapján jön létre. A visszaigazolásban emlékeztetőt küldünk a megrendelésről és a Vevő által választott házhozszállítási időpontról. Az Eladó a Vevő megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül visszaigazolja.  

5.8. Amennyiben a 5.7. pont szerinti visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, Vevő az ajánlati kötöttség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Eladó nem felel, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg határidőben, mert a Vevő hibás e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a saját fiókjában fellépő technikai probléma miatt nem tud e-mailt fogadni. 

5.9. Az Eladó jogosult az egész megrendelést vagy annak részét törölni, ha a készletek időközbeni eladása miatt az Eladó nem tudja a megrendelést ezen ÁSZF által meghatározott szállítási időn belül teljesíteni a Vevőnek. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevőt tájékoztatni. Ha a Vevő a vételárat vagy annak részét már megfizette, a vételár megfelelő része visszafizetésre kerül 15 napon belül. 

5.10. A Vevő a megrendelése leadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt termékeket és az esetlegesen felmerülő szállítási költséget bankkártyás előre fizetéssel vagy utánvétes rendelés esetén a futárszolgálatnak készpénzben megfizeti, valamint a termékeket átveszi. Amennyiben a Vevő e kötelezettségét részben vagy egészben megsérti, az Eladó jogosult a Vevő további megrendeléseinek teljesítését megtagadni. Az Eladó ezekben az esetekben úgy is dönthet, hogy ilyen esetekben kizárólag a Vevő bankkártyás megrendeléseit teljesíti.  

VI. Árak, fizetési feltételek és a fizetés módja 

6.1. Áraink a mindenkori aktuális Baballino áruházi árak, forintban értendők és az áfát tartalmazzák. A Baballino.hu webáruházon feltüntetett árak az áru megrendelésének idején hatályosak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A vásárlás nincs minimum összeghatárhoz kötve. 

6.2. Az árak nem tartalmazzák a házhozszállítás költségét. Az áru házhozszállításának díja:

30 000 Ft vásárlási összegig 1 520 Ft, 30 000 Ft-tól ingyenes. Marketingcélokból ingyenes.

6.3. A Baballino.hu webáruházban a fizetés módja a következő: utánvéttel (azaz a csomag átvételekor a futárnak készpénzzel).

VII. Szállítási feltételek

7.1. A megvásárolt termékeket az Eladó futárszolgálattal juttatja el a Vevőhöz a megrendelés során kiválasztott munkanapon 8-17 óra között, előzetes telefonos egyeztetés nélkül. A kézhez kapott dobozok egyikében található a számla.  

7.2. A kiszállított csomagot a futárcég a szállítási címen adja át a címzettnek, vagy más nagykorú, önmagát igazolvánnyal igazolni tudó személynek. Kérjük, hogy a szállítási címet részletesen, pontosan (emelet, ajtó megadásával) töltse ki! A küldeményt a futárcég a telekhatár közúttal való találkozásáig szállítja (folyosó, lépcsőház, emelet stb. nem tartozik ide). Amennyiben a megadott időpontban a megadott címen nem tudja átvenni az árut, úgy a futárszolgálat telefonon vagy a Szolgáltató emailben veszi fel Önnel a kapcsolatot az új szállítási időpont egyeztetés érdekében. Sikertelen kapcsolatfelvétel esetén a rendelés törlésre kerül  és az 5.9. pont szerint járunk el.  

7.3. Termékeink döntő többségében a munkanapokon 12.00 óráig leadott megrendeléseket a megrendelést követő első munkanapon kiszállítjuk. Azoknak a termékeknek az esetében, ahol a szállítási idő ennél hosszabb, arról külön tájékoztatást adunk. A kiszállítási idő függ attól, hogy Ön milyen szállítási határidejű termékeket tett a kosarába, valamint a hétvégéktől és munkaszüneti napoktól.  

7.4 A megadott napon a fuvarozó cég megérkezik Önhöz a megrendelést tartalmazó csomaggal. Kérjük, vizsgálja meg a küldemény csomagolását, és csak akkor vegye át, ha sértetlen! 

Az áru átvevője köteles a küldeményt a fuvarozó jelenlétében megvizsgálni, és nyilvánvaló, a küldemény külső csomagolásán észlelt, felismerhető károk esetén felbontani, és a felismerhető hiányosságokról vagy egyéb károkról a fuvarozóval közösen a sérülés jellegét, mértékét, feltehető okát, valamint, a kár részletes leírását tartalmazó jegyzőkönyvet felvenni, továbbá a sérülést és a kárt a fuvarozónak és a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni. Amennyiben a futárszolgálat szolgáltatásával kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele, megjegyzése lenne, kérjük, írjon e-mailt, vagy hívja ügyfélszolgálatunkat. 

VIII. Termékleírások, színek, árak pontossága

Az Eladó a lehető legpontosabban igyekszik tájékozatni a vásárlót a termékleírások, színek és árak tekintetében. Ennek ellenére előfordulhatnak eltérések a valóságtól részben a különböző felhasználói képernyőbeállításoknak, részben az esetleges elírásoknak köszönhetően. Eladó ezért a képernyőn látható színekért felelősséget nem vállal, illetve fenntartja a szöveghibák előzetes figyelmeztetés nélküli javításának jogát az árra vonatkozóan is. Természetesen, ha a vásárló valamilyen okból nem elégedett a baballino.hu webáruházban megrendelt termékkel, akkor a csomag kézhezvétele után jogában áll elállni a szerződéstől az alább kifejtett módon.  

IX. A szerződéstől való elállás joga 

9.1. Ha a vásárló valamilyen okból nem elégedett a baballino.hu webáruházban vásárolt termékekkel, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§ szerint a termék átvételének napjától számított tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Az elállási jogról szóló részletes tájékoztatót és az elállási jog gyakorlására szolgáló nyilatkozat mintát a honlapon folyamatosan közzétesszük.  

9.2. A szerződéstől való elállás esetén Vevő köteles az érintett terméket tizennégy napon belül visszajuttatni az Eladónak, mégpedig teljes egészében, eredeti állapotban, minden dokumentummal ill. dokumentációval amely a Vevőnek átadásra került. A terméket az eredeti állapotban, címkékkel, károsodás és használatra utaló jelek nélkül kell visszajuttatni. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenését felel. 

9.3. A Vevő felel a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. Elállási jog gyakorlása esetén – tehát ha nem a termék hibájából eredő igényt érvényesítenek – egy olyan esetben, ha a terméket már használatba vették, akkor nem áll módunkban a teljes vételárat visszafizetni. Ilyen esetekben csak az értékcsökkenés levonása után fennmaradó összeget tudjuk visszafizetni.  

9.4. Szerződéstől való elállás esetén az Eladó köteles legkésőbb az elállást követő tizennégy napon belül visszautalni a kifizetett összeget a Vevőnek. 

9.5. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségek a Vevőt terhelik. Ha ezen ÁSZF máshogy nem rendelkezik, a vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli. 

X. Jótállás, szavatosság

10.1. A jótállási feltételeket az Eladó és a Vevő, mint fogyasztó között a mindenkor hatályos Polgári törvénykönyv szabályozza. A weben vásárolt termékek esetén a jótállási igényt a számla/blokk eredeti példányával érvényesítheti. Kérdés esetén forduljon munkatársainkhoz a XII. pontban (Baballino elérhetőségei) meghatározott elérhetőségeken. 

 

10.2. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletben felsorolt termékek vonatkozásában, hibás teljesítés esetén a Vasvári Vivien EV  jótállásra köteles.

Jótállási igénye alapján Ön - választása szerint - az alábbi igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl jótállási jogait már nem érvényesítheti.

Ön a Vasvári Vivien EV-vel szemben érvényesítheti jótállási igényét.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a 10.2. és 10.3. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Tájékoztatjuk, hogy a Vasvári Vivien EV nem áll a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alatt.  

10.3. Mindemellett a Vevő a szerződés megkötésével, a termékkel, illetve a termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a XII. pontban (Baballino elérhetőségei) meghatározott elérhetőségeken. A Baballino a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Vevő a panaszt írásban jelentette be, Baballino a panaszt 30 napon belül válaszolja meg.  

A Vevő a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívülirendezése érdekébenjogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.  

A Vasvári Vivien EV.  székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége: 

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület)
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. pestmegyeibekelteto.hu  

Panasszal fordulhatnak még a Budapest Békéltető Testülethez is az alábbi elérhetőségeken 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 
Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31 
http://bekeltet.hu/kerelem/  

XI. Személyi-, és adatvédelem 

11.1. A vevő személyi adatait az eladó a mindenkor hatályos 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról alapján kezeli. A vevő beleegyezik a személyi adatainak kezeléséhez azok felhasználása érdekében a Vevő és az Eladó közt kötött Adásvételi szerződés teljesítésével kapcsolatban, mégpedig főként azok felhasználására az elektronikus megrendelés feldolgozásának, az áru kézbesítésének, a fizetés realizációjának és elszámolásának, esetleges reklamációk rendezésének, és marketingtevékenység céljából. A vevő felelős az általa szolgáltatott személyes adatok helyességéért és igazságáéért. 

11.2. Az Eladó kötelezi magát, hogy a Vevő erre irányuló kérése alapján a személyes adatait törli az adatbázisából.  

11.3. Kiskorú felhasználók - Kérjük kiskorú látogatóinkat, hogy a weboldalt csak szülői felügyelet mellett használják! Bár a webáruház játékokat is forgalmaz, nem célja közvetlenül kiskorúak felé értékesíteni, sem kiskorúaktól információt gyűjteni. 

XII. A Baballino elérhetőségei

Weboldal címe:

www.baballino.hu

Az ügyfélszolgálat e-mail címe:

info@baballino.hu

Az ügyfélszolgálat telefonszáma:
8 – 20 óra között

06 20 412 2500

Az ügyfélszolgálat levelezési címe:

Vasvári Vivien EV
5800 Mezőkovácsháza, Tanya 2814.

  XIII. Záró rendelkezések 

Az ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Felhasználóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak. Az ÁSZF-re a magyar jogszabályok irányadóak.
Ha az illetékes bíróság az ÁSZF bizonyos rendelkezésének érvénytelenségét állapítja meg, akkor az adott rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseit, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.
Amennyiben az ÁSZF egyszeri vagy ismételt megszegése esetén a Baballino nem gyakorolja a szerződésszegés kapcsán őt megillető jogokat, az semmilyen módon nem tekinthető joglemondásnak.

Ezen ÁSZF rendelkezései 2017. július 01-től érvényesek. A szerződéskötés nyelve: magyar. Az Eladó az ÁSZF változásának jogát fenntartja. A módosításokat a weboldalon közzéteszi. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Ptk. XVI. Fejezete, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.  Cart

Total: 0 Ft
CartContinue shopping